EPB-verslaggeving

EPB in Vlaanderen

In 2006 werd de Vlaamse EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat) ingevoerd. Sindsdien gelden er EPB-eisen bij de bouw of verbouwing van elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt. Vandaag zitten deze eisen op het niveau van bijna-energieneutraal bouwen (BEN).

EPB-verslaggeving voor gebouwen in Vlaanderen is een van de kernactiviteiten van Feys. Ons team van calculatoren en EPB-experts voert EPB-berekeningen uit en geeft advies over hoe de EPB-resultaten verbeterd kunnen worden. De EPB-verslaggever stelt tot slot het EPB-eindverslag op en dient de EPB-aangifte in.

Ervaren EPB-calculatoren

De ervaren EPB-calculatoren van Feys berekenen de EPB-resultaten, geven advies voor betere resultaten en maken het EPB-eindverslag op. Dat doen ze voor woningen, appartementen, scholen, winkels, kantoren, zorginstellingen en industriële gebouwen in heel Vlaanderen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Onze EPB-verslaggevers kunnen u ondersteunen in de verschillende bouwfases:

  • Voor de werken: in de EPB-voorafberekening definiëren ze wat nodig is om aan de EPB-eisen te voldoen. Ze geven ook advies over de maatregelen waarmee de EPB-resultaten verbeterd kunnen worden;
  • Tijdens de werken: ze passen de berekeningen in de software aan op basis van de gebruikte materialen en de werkelijke dikte van de isolatiematerialen en geven je verder advies;
  • Na de werken: ze maken de EPB-aangifte op en dienen ze in bij het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA).

EPB-verslaggeving door Feys

Onze EPB-verslaggevers staan bouwheren en architecten bij met EPB-berekeningen én met advies om bijna-energieneutraal (BEN) te kunnen (ver)bouwen.

Doordat we de EPB-verslaggeving combineren met de veiligheidscoördinatie kunt u als bouwheer genieten van een belangrijke kostenbesparing. Bepaalde taken (zoals werfbezoeken, administratie of het verzamelen van as-builtgegevens) overlappen elkaar namelijk gedeeltelijk.

EPB-verslaggeving voor uw bouwproject?