Ventilatieverslaggeving & blowerdoor

Erkend ventilatieverslaggever

De aanstelling van een ventilatieverslaggever bij nieuwbouwprojecten of een ingrijpende energetische renovatie (IER) is verplicht sinds 2016. De ventilatiedeskundigen van Feys treden zowel voor aanvang van de werken als na de plaatsing van de ventilatie op als ventilatieverslaggever.

  • Voor de werken: berekening van het ventilatiesysteem en opmaak van ventilatievoorontwerp. Op dit plan staan de ventilatie-unit, alle ventilatiekanalen en de ventilatiemonden aangeduid. Het helpt de aannemer bij de plaatsing van de ventilatie.
  • Na de werken: uitmeting van de ventilatiedebieten. Het ventilatieprestatieverslag wordt opgeladen in de databank van het kwaliteitskader en maakt deel uit van het EPB-eindverslag.

Doordat onze diensten als ventilatieverslaggever nauw aansluiten bij onze rol als EPB-verslaggever kan de combinatie van beide bij één en dezelfde partij een aanzienlijke besparing opleveren.

Blowerdoortest

De blowerdoortest (of luchtdichtheidsmeting) brengt de eventuele luchtlekken van een gebouw in kaart. Op die manier kunnen – voor de afwerking van een gebouw – de nodige maatregelen gedefinieerd worden om de luchtdichtheid te optimaliseren.

Tijdens een blowerdoortest plaatsen we een ventilator in een raam of deuropening. Daarna brengen we het gebouw eerst in onderdruk en vervolgens in overdruk. Door het drukverschil tussen buiten en binnen kunnen we luchtlekken relatief eenvoudig visueel opsporen.

Een blowerdoortest is een zeer handige procedure om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren en het E-peil te laten dalen (met 6 tot 10 punten).

Vraag een offerte

Ventilatieverslaggever of blowerdoortest nodig?