Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie bij nieuwbouw en renovatie

De aanstelling van een veiligheidscoördinator is sinds 2001 verplicht bij alle bouwwerken waarbij minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens betrokken zijn. In eerste instantie zetten we de veiligheidscoördinator voor de ontwerpfase in, daarna is de veiligheidscoördinator voor de uitvoeringsfase aan de beurt. Beide veiligheidscoördinatoren kunnen ook dezelfde persoon zijn.

Binnen ons team hebben we gecertificeerde veiligheidscoördinatoren ontwerp én uitvoering van zowel niveau A als B. De coördinator niveau A kan op alle bouwplaatsen zijn functie uitoefenen, de coördinator niveau B is beperkt tot bouwplaatsen met maximum 5000 mandagen, een maximale kostprijs van 4 miljoen euro en waar drie of meer aannemers tegelijk aan het werk zijn.

Veiligheidscoördinator Ontwerp

In de ontwerpfase helpt de veiligheidscoördinator de architect om de nodige veiligheidsmaatregelen en preventieve acties op te nemen in het ontwerp. Hij stelt daarvoor een veiligheids- en gezondheidsplan op. Dit V&G-plan bevat alle potentiële risico’s op de bouwwerf en de preventieve maatregelen die nodig zijn om ongevallen uit te sluiten.

Onder deze preventiemaatregelen vallen onder meer het aanbrengen van steigers, borstweringen en valbeveiliging, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de veilige inrichting van de volledige werf.

De veiligheidscoördinator ontwerp houdt ook een coördinatiedagboek bij en overhandigt het postinterventiedossier (PID) op het einde van het ontwerp aan de veiligheidscoördinator uitvoering.

Veiligheidscoördinator Uitvoering

Tijdens de werken komt de veiligheidscoördinator uitvoering op regelmatige basis langs op de werf. Tijdens zijn werfbezoeken controleert hij of de aannemers de voorschriften uit het V&G-plan juist toepassen. Ook bij de start van een nieuwe kritieke fase is de veiligheidscoördinator aanwezig op de bouwplaats.

De bevindingen en eventuele opmerkingen giet de veiligheidscoördinator na elk werfbezoek in een veiligheidsverslag dat hij bezorgt aan alle betrokken partijen (aannemers, architect, bouwheer).

Het postinterventiedossier (PID)

Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, stelt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier (PID) samen. Dit dossier bevat de bouwplannen, de aanduiding van nutsleidingen, een overzicht van alle gebruikte materialen en de contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en aannemers.

Met het oog op de toekomst bevat het PID ook instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing of ontmanteling van het gebouw. Ook aankoopfacturen en garantiebewijzen worden toegevoegd aan het postinterventiedossier.

De opmaak van het postinterventiedossier is – net als de aanstelling van een veiligheidscoördinator – verplicht. Bij een latere verkoop moet het dan ook verplicht bij de akte gevoegd worden.

Vraag een offerte

Veiligheidscoördinatie voor uw nieuwbouw- of renovatieproject?