Landmeten en expertises

Landmeten in vele facetten

Landmeten is waar het vijftig jaar geleden allemaal mee begon voor Buro Feys. Een halve eeuw later hebben we alle expertise in huis om projecten in kaart te brengen of op terrein te traceren.

Met geavanceerde topografische software (Pythagoras) en hun totaalstation en GPS-ontvangers (Trimble) brengen onze landmeters de bestaande toestand in kaart. Ze meten terreinen op, definiëren de perceelsgrenzen of zetten bouwwerken uit. Deze topografische opmetingen vertalen ze vervolgens in gedetailleerde plannen en 3D-visualisaties.

Onze landmeetdiensten omvatten:

 • Juridische opmetingen voor aankoop, verkoop, splitsing of overdracht van kadastrale percelen
 • Afpaling van perceelsgrenzen
 • Opmeting van bestaande toestand, voor bouwaanvragen, voor tuinarchitecten…
 • Opmaak ruilingsplannen met aanduiding van de te ruilen percelen (of delen van percelen)
 • Hoogtemetingen (hoogtelijnen en terreinprofielen)
 • Grondverzetberekeningen in het kader van grondaanvullingen en grondafgravingen
 • Uitzetten van assen en constructies voor aannemers (van gebouwen, putten, funderingspalen…)
 • Muurovernames

Schattingen

Feys voert twee types schattingen uit:

 • Algemene schattingen van de waarde van onroerend goed voor privépersonen, bedrijven of instellingen. Deze schattingen voeren we uit bij verkoop, verdeling, echtscheiding of inbreng in een vennootschap.
 • Vlabel-schattingen van de waarde van een of meerdere goederen van een overleden persoon. Deze schattingen voeren we uit in opdracht van de erfgenamen. Ze vormen de basis voor de berekening van de erfenisrechten.

Plaatsbeschrijvingen

Feys voert twee types plaatsbeschrijvingen uit:

 • Bij aanvang en op het einde van werken: voor bouwheren of voor aannemers van wegeniswerken, bouwwerken en afbraakwerken stellen we voor het begin van die werken een plaatsbeschrijving op. Het doel? Betwistingen met de buren of met de overheid na het einde van de werken voorkomen. Na de werken maken we een staat van vergelijking op zodat de eventuele schade ten gevolge van de werken bepaald kan worden.
 • Bij aanvang en beëindiging van de huur: door de toestand bij het begin van de huurperiode vast te leggen, kan op het einde van de huurperiode zonder discussie bepaald worden of er eventuele huurschade is.

  Vraag een offerte

Haarfijne opmetingen door onze landmeters?