Keuringen en audits

Keuringen en audits

De keurders van Feys zijn erkend om verschillende keuringen uit te voeren:

  • Keuring private riolering en privéwaterafvoer (erkende VLARIO en Aquaflanders-keurder)
  • Keuring ventilatie en luchtdichtheidstest
  • EPC-keuring
  • Warmteverliesberekening

Waarom een warmteverliesberekening laten maken?

Een warmteverliesberekening heeft een dubbel doel:

  • enerzijds het vermogen bepalen van het warmteproductiesysteem (voor het hele gebouw): de warmtepomp, de verwarmingsketel, buffervaten…
  • anderzijds het vermogen bepalen van het warmteafgiftesysteem (per ruimte): vloerverwarming, radiatoren, convectoren…

De correcte berekening van de warmteverliezen vormt de basis voor de correcte dimensionering van alle toestellen van de verwarmingsinstallatie. Dat heeft een driedubbel voordeel:

  • comfort: geen koude en tocht, zoals dat wel het geval kan zijn bij een ondergedimensioneerde verwarmingsinstallatie die onvoldoende vermogen kan leveren;
  • lagere kosten: bij een overgedimensioneerde installatie vraagt de cv-ketel continu gas om het (te hoge) maximale vermogen te halen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Overdimensionering leidt in dat geval tot een te hoog energieverbruik en een te hoge initiële investeringskost;
  • langere levensduur: bij overdimensionering springt de verwarmingsinstallatie vaak aan en uit om het grote vermogen te compenseren. Daardoor verouderen de pomp en ketel veel sneller en hebben ze meer onderhoud nodig.

Samengevat: een warmteverliesberekening is een essentiële leidraad bij de keuze van een duurzame verwarmingsinstallatie.

Vraag een offerte

Keuring door een erkende keurder?